EHBO Vervolg cursus

De cursus bestaat uit 9 lesavonden eerstehulpverlener (EHBO) en 1 examenavond. Deze cursus wordt gegeven op 10 aaneengesloten lesavonden van 19.30 uur t/m 22.00 uur

De cursus bestaat uit 9 lesavonden eerstehulpverlener (EHBO) en 1 examenavond. Deze cursus wordt gegeven op 10 aaneengesloten lesavonden van 19.30 uur t/m 22.00 uur. De kosten van de cursus zijn € 235,00 dit is inclusief lesboeken, examengeld en koffie of thee tijdens de pauze .

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een Medisch docent, een instructeur Eerstehulp en een Lotusslachtoffer. Het omvat een praktisch gedeelte. Het Diploma Eerstehulp is 2 jaar geldig en wordt met voldoende competentie telkens voor 2 jaar verlengd.

De lessen worden gegeven in ons leslokaal aan de Keerkring 61 in Gouda.

Uw inschrijving is pas definitief als u, uw cursusgeld heeft overgemaakt op

Rabobank NL65 RABO 0322 4916 81 o.v.v. begincursus en naam.

Voor vragen kunt u terecht bij de cursusadministratie van onze vereniging, via

E-Mail voorzitter@ehbo-gouda.nl

Data cursus "EHBO Vervolg cursus"

Er zijn helaas (nog) geen cursus data beschikbaar.