EHBO aan kinderen voor (gast)ouders

De opleiding EHBO aan kinderen is bedoeld voor iedereen die in zijn omgeving of werksituatie te maken heeft met kinderen. Deze cursus is belangrijk om te volgen voor ouders, leerkrachten, leidsters in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en gastouders.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus EHBO aan Kinderen

  • Verslikking
  • kinderen met epilepsie
  • astma
  • allergie
  • koortsstuip
  • PBLS (reanimatie bij kinderen)
  • diverse kinderziekten
  • kleine verwondingen

De opleiding EHBO aan kinderen is bedoeld voor iedereen die in zijn omgeving of werksituatie te maken heeft met kinderen. Deze cursus is belangrijk om te volgen voor ouders, leerkrachten, leidsters in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en gastouders.

De opleiding voldoet aan de opleidingseisen van het Oranje Kruis voor gastouders!

Voor gastouders, ouders en gastouderbureaus verzorgen wij speciale opleidingen Kinder-EHBO conform de richtlijnen van het Oranje Kruis . Tijdens deze opleiding ligt de nadruk meer op praktische vaardigheden. Na afloop ontvangt u een officieel certificaat van het Oranje Kruis

PBLS is onderdeel van deze opleiding. PBLS betekent: Pediatric Basic Life Support . Dat wil zeggen reanimatie bij kinderen en baby's. Kinderen en baby's vormen in de reanimatierichtlijnen een aparte groep. Bij kinderen en baby's zijn de oorzaken van een circulatie stilstand meestal het gevolg van een ademhalingsstoornis. De benadering van een zuigeling of kind is dan ook anders ten opzichte van volwassenen. De benadering en handeling is aangepast op de oorzaak en de grootte van het lichaam van baby of kind. Direct handelen bij een levensbedreigende situatie is een absolute must!

De opleiding PBLS is daarom erg praktijkgericht. De opleiding bestaat uit het kunnen toepassen van de elementaire reanimatie, zowel in theorie als praktijk. In de training PBLS leert men specifiek hoe baby's en kinderen te reanimeren en hoe te handelen bij een ademhalingsstoornis ten gevolge van een verslikking.

De cursus bestaat uit 4 lesavonden eerstehulpverlener aan kinderen (EHaK) waarvan

1 examenavond. Deze cursus wordt gegeven op 4 aaneengesloten lesavonden van 19.00 uur t/m 22.00uur. De kosten van de cursus zijn € 135,00 dit is inclusief lesboeken, examengeld en koffie of thee tijdens de pauze .

De lessen worden gegeven in ons leslokaal aan de Gildenburg 4 in Gouda.

Uw inschrijving is pas definitief als u, uw cursusgeld heeft overgemaakt op Rabobank NL65 RABO 0322 4916 81 o.v.v. EHaK en naam.

Voor vragen kunt u terecht bij de cursusadministratie, via E-Mail administratie@ehbo-gouda.nl


Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Data cursus "EHBO aan kinderen voor (gast)ouders"

Er zijn helaas (nog) geen cursus data beschikbaar.