Herhalingslessen 2020-2021

OPROEP aan de leden die 2019 of 2020 zijn verhuisd. Geef je adreswijziging nogmaals door aan Anneke via administratie@ehbo-gouda.nl OPROEP

Beste cursisten,

De lessen zullen weer gaan starten in september. Door het corona virus zullen de lessen worden aangepast

aan de richtlijnen van het RIVM

Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor medewerkers en cursisten

● Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten

● Schud geen handen

● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte

hoest of verhoging vanaf 38 graden.

● Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten

● Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet

beschikbaar zijn.

De lessen die we gaan geven dit jaar mogen maximaal 24 cursisten deelnemen, wij zullen 2 lesruimten gaan

gebruiken zodat we de anderhalve meter kunnen borgen, het is dus niet mogelijk om op een andere datum

te komen. U bent allemaal ingedeeld in een groep en deze zal ongewijzigd blijven.

Stop de bloeding Red een leven

8 mei
15 mei

22 mei

29 mei

5 juni

12 juni

Deze les wordt nog dit jaar gegeven.

Inschrijven kan nu op deze training, stuur een mail naar administratie@ehbo-gouda.nl met je voorkeur.