EHBO bij Sportletsels

Weet je wat je moet doen als een voetballer zijn knie verdraait? Als een schaatser met zijn hoofd tegen een brug botst? Of als een tennisser een bal op zijn oog krijgt? Of als een voetballer knock out gaat?

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus EHBSO (Eerstehulp bij sportongevallen)

  • kennis verkrijgen van de meest voorkomende sportletsels, hun oorzaken en gevolgen
  • de gevolgen van een sportletsel beperkt houden
  • eerste hulp verlenen aan sporters

  • inzicht verkrijgen in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkómen (primaire, secundaire en tertiaire preventie)

  • op de hoogte zijn van (effectieve) blessurepreventieve maatregelen

  • Stoornissen in het bewustzijn

  • Stoornissen in de ademhaling

  • Stoornissen in bewustzijn en ademhaling

Weet je wat je moet doen als een voetballer zijn knie verdraait? Als een schaatser met zijn hoofd tegen een brug botst? Of als een tennisser een bal op zijn oog krijgt? Of als een voetballer nock out gaat? In deze module leer je wat je moet doen als iemand tijdens het sporten geblesseerd raakt, hoe je dat moet doen en waarom.

De module zal in 2 zaterdagen van 09.00-16.30 uur worden gegeven.
De kosten voor de cursus zijn € 145,00 Inclusief bijschrijving op uw diploma van het Oranje Kruis, koffie/thee en eenvoudige lunch.

De lessen worden gegeven in ons leslokaal aan de Keerkring 61 in Gouda.

Uw inschrijving is pas definitief als u, uw cursusgeld heeft overgemaakt op

Rabobank NL65 RABO 0322 4916 81 o.v.v. EHBSO en naam.

Voor vragen kunt u terecht bij de cursusadministratie van onze vereniging, via E-Mail voorzitter@ehbo-gouda.nl

Data cursus "EHBO bij Sportletsels"

Er zijn helaas (nog) geen cursus data beschikbaar.