Reanimatie en gebruik AED

Een door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde instructeur begeleidt en ondersteunt u tijdens het leerproces dat uit een praktijk en een theoriegedeelte bestaat.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus Reanimatie

  • Hoe u het slachtoffer benadert, het bewustzijn en de ademhaling beoordeelt;

  • Hoe u hartmassage en beademing uitvoert.

  • Hoe u een automatische externe defibrillator veilig gebruikt.

Als Reanimatiepartner van de Hartstichting verzorgen wij verschillende cursussen.
Er zijn herhalingscursussen voor reanimatie en AED, er zijn ook opleidingscursussen die reanimatie en AED combineren. Een door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde instructeur begeleidt en ondersteunt u tijdens het leerproces dat uit een praktijk en een theoriegedeelte bestaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het lesboek “Basale Reanimatie & Automatische Externe Defibrillatie”. Dit is een gezamenlijke uitgave van Nederlandse Reanimatie Raad, Nederlandse Hartstichting.

De lestijden zijn van 19.00 t/m 22.00 uur De cursussen gaan van start bij min. 4 deelnemers. U kunt zich aanmelden via e-mail werkgroepreanimatie@ehbo-gouda.nl

Kosten opleiding reanimatie +AED € 50,00

Herhalingslessen

Om de reanimatie en AED goed in de vingers te krijgen en te houden zijn herhalingslessen enorm belangrijk. In elk geval eens per jaar. U dient zich in te schrijven voor de herhalingslessen via

Mail werkgroepreanimatie@ehbo-gouda.nl De cursussen gaan van start bij min. 6 deelnemers

Kosten herhalingsles Reanimatie € 30,00

Alle cursussen worden gegeven in ons leslokaal aan de Gildenburg 4 in Gouda.

Uw inschrijving is pas definitief als u, uw cursusgeld heeft overgemaakt op

Rabobank NL65 RABO 0322 4916 81 o.v.v. BLS en naam.

Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Data cursus "Reanimatie en gebruik AED"

Er zijn helaas (nog) geen cursus data beschikbaar.