EHBO Basis cursus

De cursus bestaat uit 3 zaterdagen eerstehulpverlener (EHBO) en 1 examenochtend.  

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus Eerstehulp verlener (EHBO)

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop (reanimatie) (Baby en kinderreanimatie)
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Levensbedreigend bloedverlies
 • Kinderziekten


De cursus bestaat uit 3 lesdagen eerstehulpverlener (EHBO) en 1 examenochtend. Deze cursus wordt gegeven op 4 zaterdagen in november van 9.00 t/m 16.00 uur de laatste zaterdag is een examendag. lesboeken, examengeld en koffie of thee tijdens de pauze en een eenvoudige lunch .

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een Medisch docent, een instructeur Eerstehulp en een Lotusslachtoffer. Het omvat een praktisch gedeelte. Het Diploma Eerstehulp is 2 jaar geldig en wordt met voldoende competentie telkens voor 2 jaar verlengd.

De lessen worden gegeven in ons leslokaal aan de Gildenburg 4 in Gouda.


Uw inschrijving is pas definitief als u, uw cursusgeld heeft overgemaakt op

Rabobank NL65 RABO 0322 4916 81 o.v.v. begincursus en naam.

Voor vragen kunt u terecht bij de cursusadministratie van onze vereniging, via

E-Mail voorzitter@ehbo-gouda.nl


Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking. Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Data cursus "EHBO Basis cursus"

Er zijn helaas (nog) geen cursus data beschikbaar.